– Jeg sitter som forsvarsminister så lenge Erna vil ha meg med i regjeringen og er fortsatt valgt stortingsrepresentant, sier nyutnevnt fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Med glimt i øyet legger den kommende fiskeridirektøren til at dersom Erna Solberg får fortsette som statsminister etter valget neste år, er det også opplagt at hun vil ha ham med på laget videre.

Mer enn ett år til

I så fall kan det bli lenge til Bakke-Jensen kommer til Bergen som ny fiskeridirektør. Og om han kommer til Bergen, er også et spørsmål Fiskeribladet stiller til den nyutnevnte fiskeridirektøren. Et utvalg i Arbeiderpartiet har foreslått å flytte deler av Fiskeridirektoratet til Tromsø.

– Jeg registrerer debatten, men vil slutte meg fullstendig til det kloke innlegget som sittende fiskeridirektør Liv Holmefjord har i Fiskeribladet som noe vi også bør ta innover oss som politikere, sier han. Forsvarsministeren forsikrer om at utnevnelsen av ham ikke er noe varsel om at den sittende regjeringen har planer om å flytte noe til Tromsø.

– Jeg er ikke en trojansk hest som sendes til Bergen. Å bli fiskeridirektør er noe jeg har ønsket meg av helt andre grunner, forsikrer han.

Han vil imidlertid bli boende i Tromsø og pendle til Bergen når han tiltrer stillingen, sier han.

Temme Luther

En av grunnene til å ta stillingen kunne ha vært å temme den tidligere så legendariske kontrollsjefen i Fiskeridirektoratet, Arne Luther, innrømmer Bakke-Jensen på spørsmål fra Fiskeribladet.

Et spørsmål som han fikk etter han spøkefullt sier at han synes det er synd at han er for sen til å oppleve Luther som kollega. Men der han legger lattermildt til at;

– Det hadde vel ikke vært mulig å få ramme den karen inn.

Luther var i en årrekke en markant leder for Fiskeridirektoratets kontrollverk i Nord-Norge, og senere like markant regiondirektør i direktoratet i Troms fylke. Nå er han som pensjonist tilknyttet Fiskerinæringens tankesmie i Tromsø, med meninger om mangt.

Kunnskapsorgan

Mer alvorlig viser Bakke-Jensen til Fiskeridirektoratet som et viktig myndighetsorgan, med stor kunnskap om forvaltningen av bærekraftige marine ressurser.

Kunnskapsutvikling vil også være hans viktigste oppgave som leder for Fiskeridirektoratet, peker han på.

– Men som forsvarsminister kan jeg ikke komme med noen programerklæring for den nye stillingen jeg skal inn i, sier han.

Ikke på søkerliste

Bakke-Jensen sto ikke på søkerlisten da Fiskeribladet omtalte listen over søkere i begynnelsen av juni. 16 personer hadde da søkt på stillingen som fiskeridirektør, etter Liv Holmefjord som har hatt stillingen i 12 år.

Til Fiskeribladet sier Bakke-Jensen at han i juni ble kontaktet av byrået som vurderte søkere til stillingen.

– Byrået tok kontakt og jeg ble oppfordret til å søke, noe jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg søkte og fikk jobben, sier han.

Fortsatt forsvarsminister

Bakke-Jensen kan ikke tiltre som fiskeridirektør så lenge han er innvalgt på Stortinget.

– Jeg har store, viktige saker å gjennomføre som forsvarsminister, og nå er min kapasitet fullt og helt konsentrert om forsvarspolitikk. Samtidig er jeg fra Båtsfjord, og sjømatnæringen er en del av mitt DNA. Det kommer en dag da jeg ikke lenger er statsråd, og da ser jeg frem til å bruke krefter på fiskerinæringen. Jeg har et brennende engasjement for kysten, sjømatnæringen og lokalt næringsliv, sier Bakke-Jensen.

Fiskeripolitisk talsmann

Bakke-Jensen har vært stortingsrepresentant siden 2009, og har vært Høyres fiskeripolitiske talsperson. I slutten av 2016 ble han utnevnt som EØS- og EU-minister, før han i 2017 ble forsvarsminister. I perioden 2007–2009 var han ordfører i Båtsfjord.

Tidligere i sin karriere har han drevet eget selskap i Båtsfjord og vært både kommune- og fylkestingsrepresentant.

Han har utdanning innen elektronikk for skipsflåten, i tillegg til videreutdanning fra Universitetet i Tromsø og Forsvarets høgskole.

Sandberg konstitueres

Nåværende direktør for Statistikkavdelingen i Fiskeridirektoratet, Per Sandberg, blir konstituert som fiskeridirektør inntil en vikar er ansatt.

Fiskeridirektoratet forvalter fiskeri- og havbruksnæringene og kontrollerer og holder tilsyn med at næringen følger regelverket. Direktoratet er også en viktig aktør i marin arealforvaltning, og leverer norsk offisiell statistikk om fiskeri og havbruk. Direktoratet har rundt 420 ansatte fordelt på hovedkontoret i Bergen og fem regioner, med til sammen 20 kontorer langs kysten.