– Dette har tatt lengre tid enn antatt, men det er