Seilskjær Fiskeri AS

I Søgne i Kristiansand er det opprettet et nytt aksjeselskap som skal drive rederivirksomhet inkludert salg av selskapets fiskefartøy og det som står i den forbindelse. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Carl Fredrik Aamodt er styrets leder. Styremedlemmer er Yngvar Aamodt, Bastian Ekberg Salthaug og Yngvar Salthaug.

Båtmannen AS

I Bergen er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive med reparasjon av båter og motorer, oppbygging og salg av bruktbåter og generelt vedlikehold og service på båter og skip. Bjarne Trefall er styrets leder. Ingvild Trefall er styremedlem.

Den Lille Klippfiskfabrikken AS

I Borkenes i Kvæfjord er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive handel, produksjon, salg og distribusjon av næringsmidler. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styreleder er Einar Jahre Mustaparta og styremedlem er Unn Amundsen Mustaparta.

LHN Fiskeri AS

På Godøya i Giske kommune er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiskeri og annen virksomhet som faller naturlig inn under det. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Lars Harald Nyvoll er styreleder og daglig leder.