Den japanske risfisken, også kjent som medakafisken Oryzias latipes, har utviklet et særegent talent: den kan gjenkjenne andre fiskers ansikt, skriver newscientist.com. 

For å finne ut av hvordan fisken med ellers lav hjernekapasitet kunne gjenkjenne ansikter, foretok Mu-Yun Wang og hennes kollega Hideaki Takeuchi eksperimenter ved Universitet i Tokyo. De introduserte et par med fisker av forskjellig kjønn i en tank og dekket til kroppsdeler på hannen med film for å se om hunnfisken kjente ham igjen. Resultatene viste at bare når hannfiskens ansikt var tildekket, kunne hunnen ikke gjenkjenne ham. 

Forskerne brukte deretter et prisme i tanken for å se om fiskene hadde, på samme måte som oss mennesker, problemer med å gjenkjenne speilvendte ansikt. Det viste seg å stemme:

– De kan ikke gjenkjenne inverterte ansikt, men de har derimot ingen problemer med inverterte gjenstander, sier Wung. 

– Dette er ikke første gang det er blitt påvist at fisk kan gjenkjenne andres ansikter, men ingen har tidligere demonstrert at fisk påvirkes av effektene til ansikts-inversjon. Resultatene viser at Medaka fisken kan brukes spesielle hjernemekanismer for å tolke ansikt, på samme måte som mennesker og sauer, sier hun til New Scientist.