– Jeg vet hvordan Sjømatrådet fungerer ute i markedene. Nå foretar departementet en gjennomgang av hele virkemiddelapparatet som Sjømatrådet er en del av. Generelt vil jeg si at vi er åpen for effektivisering, men vi har ikke vurdert om Sjømatrådet skal beholde dagens organisasjon. Vi er ennå tidlig i prosessen, sier Angelvik til IntraFish.no.

Frp-politikeren har vært statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet i rundt 1.300 dager siden han tiltrådte i mai 2016. Før det var han politisk rådgiver i departementet fra desember 2015.