Det er et relevant spørsmål etter at Frp har vunnet fram med et politisk vedtak på Stortinget som gjør at det kan bli utdelt minst 165 nye kongekrabbekvoter med lønnsomhet som en viktig og avgjørende begrunnelse. Det er alle kystfiskere i vestfylket i Finnmark med båter under 15 meter som skal få kvoter i det forjettede kongekrabberiket Øst-Finnmark.

Konsesjoner og kvoter er i utgangspunktet tildelt gratis til fiskere i Norge opp gjennom årene gjennom mer eller mindre hevdvunne rettigheter basert på et fritt fiskeri.