I fremtidsanalysen som er gjort av Sintef blir det pekt på