I statsbudsjettet foreslås føringstilskuddet fjernet,