Begge to har det siste året kjempet for å berge hver sin moderne filetfabrikk