De to maskinistene er linket til arbeidskontrakter som tar utgangspunkt i at de har 1000 dollar måneden i fast lønn med 48 timers arbeidsuker. I forbindelse med politiaksjonen mot båten i Måløy tirsdag og onsdag ble det avdekket at filippinerne heller ikke hadde arbeidstillatelse i Norge.

Saken ble rullet opp etter å ha blitt meldt inn til Norsk Sjømannsforbund sammen med dokumentasjon på kraftig lønnsunderbetaling i forhold til norske tariffer og manglende arbeidstillatelser.

Politiet