– Det er et valg som ble tatt for mange år siden, den gangen vi var Sommarøy produksjonslag, og det er