De har solgt fiskebruket, og står igjen som et selskap uten eiendeler, men med stor gjeld.

Men det satses like fullt videre. Nå har Rebbenes Fisk AS (tidligere Løksfjordbruket) fått tillatelse til oppkjøp av fisk og krabbe fra mobil kjøpestasjon flere steder i Finnmark.

Det skriver Nord24.

Konkurs

Oppkjøp av fisk gjennom mobile stasjoner betyr i praksis en varebil med kjølekapasitet som tar imot fisk fra den lokale flåten. Ordningen med mobile fiskemottak er omdiskutert da den ble brukt i sakene som er rullet opp om organisert svart omsetning av kongekrabbe.

Løksfjordbruket var lenge en hjørnesteinsbedrift på Rebbenesøy. I 2017 ble bruket solgt til den russiske familien Grokhotov, som skulle forsyne fiskefabrikken UAB Vesvela i Litauen. Men bedriften gikk konkrs og etterlot seg ubetalte regninger på 30 millioner kroner. Siden har samme aktører kjøpt opp konkursboet og forsøkt å få i gang drift under navnet Rebbenes Fisk AS, uten hell.

Samtidig har de forsøkt å fradele deler av eiendommen til et selskap kontrollert av en forretningspartner, og regulere dette om til fisketurisme. Dette lyktes heller ikke. I vår ble samtlige ansatte sagt opp.

Trenger godkjenning fra Råfisklaget

Siden har Rebbenes Fisk AS i praksis vært et tomt selskap. De har nå 63 inkassosaker på nær 850.000, og tapt aksjekapital, skriver Nord24.

Ifølge dokumenter fra Fiskeridirektoratet Nord24.no har fått innsyn i, har Rebbenes Fisk AS fått innvilget søknader for førstehånds kjøp av fangst fra mobile mottak på disse adressene:

  • Skarsvåg i Nordkapp
  • Havøysund i Måsøy
  • Honningsvåg i Nordkapp
  • Hambukt i Porsanger
  • Samt at de tidligere er registrert for bruket på Rebbenesøy.

Men Rebbenes Fisk er også avhengig av godkjenning fra Råfisklaget for å iverksette driften. Her må de stille en bankgaranti for å sikre at leverandørene får betalt.

Økonomidirektør Tommy Nygård i Norges Råfisklag sier til Nord24 at Rebbenes Fisk ikke har innbetalt noen garanti per dags dato. Denne må være på plass før de får starte opp.