Denne uka hadde 98.277 søkere på høyere utdanning, som har fått tilbud om studieplass ved årets hovedopptak, frist til å svare på tilbudet de har fått.

Også i år er det økning i søkertallene til de blå studieretningene. 

Biomarin innovasjon ved NTNU i Ålesund har 42,9 prosent flere førstevalgssøkere enn året før. Havbruksdrift og ledelse ved Nord universitet i Bodø har en økning på 32 prosent og 25,6 prosent flere har Akvamedisin ved Universitetet i Troms som sitt førstevalg i år, sammenlignet med i fjor.