– Markedet for nvg-sild ser ut til å være bra, og da er det vel nærmest en naturlov at mindre tilførsler gir