– Markedet for nvg-sild ser ut til å være bra, og da er det vel nærmest en naturlov at mindre tilførsler gir høyere priser. I praksis betyr det akkurat nå at stor sild fra feltene vest i havet kan gi en pris på opp mot åtte kroner. Mens en fangst fra fjordområdene på kysten, med kort vei til levering, kan havne på rundt 5,50 pr kilo. Men prisbildet kan nok endre seg litt når nå værforholdene forhåpentligvis bedrer seg, sier salgsleder Odd Fredrik Andersen hos Norges Sildesalgslag.