I det danske Fiskerbladet er konsernsjefene i fiskemelfabrikkene FF Skagen, Johannes Palsson, og TripleNine, Jes Bjerregaard, intervjuet om Brexit-forhandlingene. De mener at en avtale