Etter nyåret startet planleggingen ved Dale Oen-senteret om å opprette en leirskole for ungdom