Tre brasilianske selskaper som leverer soyaproteinkonsentrat til norske fiskefôrgiganter knyttes til grov kriminalitet i hjemlandet, melder Dagbladet.

Anklagene mot de tre brasilianske selskapene kommer fram i en rapport som Dagbladet har fått innsyn i, utarbeidet av Framtiden i våre hender og Regnskogfondet, med bistand fra organisasjonen Reporter Brasil.

Slavelignende arbeidsforhold, voldelige konflikter om landområder, ulovlig avskoging, bruk av ulovlige sprøytemidler, soya dyrket på urfolksterritorier og landområder gitt til jordløse, er anklagene mot selskapene.

Dagbladet har forelagt funnene fra rapporten for de norske oppdretts- eller fiskefôrselskapene Marine Harvest, Cargill, Polarfeed, Biomar og Skretting. Dagbladet viser til at samtlige sier at de tar funnene svært alvorlig - og flere varsler oppvaskmøter og sier avtaler kan være i fare.

Dagbladet har kontaktet de brasilianske soyaselskapene som bestrider anklagene i rapporten.