Det Chilenske Påtalemyndighetene for Økonomi (The Chilean National Economic Prosecutor's Office, FNE), tilsvarende Norges Økokrim, har anklaget fire store laksefôrprodusenter i Chile for prisfiksingsavtaler. De skal ha funnet sted mellom 2003 og 2015.

FNE har bedt konkurransetilsynet (Court of Defense of Free Competition) i Chile om tillatelse til å bøtelegge selskapene med totalt 628,7 millioner kroner. Begrunnelsen for beløpet skal ha vært «alvorligheten og den midlertidige forlengelsen av avtalen», som gjorde at produsentenes kunder ikke hadde annet alternativ enn å betale kartellpriser.