Departementets vedtak om kun fire utviklingstillatelser til iFarm er skuffende, og gjør at det ikke er mulig å gjennomføre det planlagte prosjektet. Norge trenger bredde i teknologiutvikling for å utnytte og videreutvikle våre naturgitte fortrinn innen oppdrett, skriver Cermaq i en pressemelding.

– Vi er veldig skuffet og ikke minst overrasket over at Nærings- og fiskeridepartementet ikke vil tildele tilstrekkelig produksjonsvolum for å utvikle iFarm, en løsning for digitalisering av oppdrett, sier Knut Ellekjær, administrerende direktør i Cermaq Norway, i pressemeldingen.

– Så langt er utviklingstillatelsene i hovedsak tildelt offshoreanlegg og noe til halvlukka anlegg. Dette er en snever innovasjonsportefølje sett i lys av bredden av konsept som er blitt omsøkt. Norge har naturgitte fordeler som vi er avhengige av å utnytte for at næringen skal være konkurransedyktig i fremtiden, skriver Cermaq.

De mener iFarm skiller seg fra andre teknologier, og at den både ville forenkle og forbedre forvaltningen av oppdrett, være billig å ta i bruk, og muliggjøre ivaretagelse av individverdi hos laks i tråd med dyrevelferdsloven.

– Vi trenger innovasjon som ivaretar Norges naturgitte fortrinn, ikke eksporterer næringen. iFarm er en teknologi som adresserer rotårsakene til sykdoms- og velferdsutfordringene til oppdrettsfisken. Det er innovasjon av eksisterende oppdrett, basert på Norges naturlige fortrinn. Basert på føringer i vedtaket vil vi nå se om det er mulig å tilpasse prosjektet til fire konsesjoner, der vi videreutvikler potensialet til iFarm teknologien, sier Ellekjær.