Med sine 54 arbeidsplasser har Cargill Halsa for lengst etablert seg som en av hjørnesteinsbedriftene i Meløy, og relativt upåvirket av korona har bedriften