Med sine 54 arbeidsplasser har Cargill Halsa for lengst etablert seg som en av hjørnesteinsbedriftene i Meløy, og relativt upåvirket av korona har bedriften kunnet se oppover og framover i en tid hvor mange andre har møtt store utfordringer.

– Vi er utrolig heldige som får lov å jobbe i en næring som vokser, og ha eiere som er villige til å satse penger på fabrikken her på Halsa, sier fabrikksjef Herulf Olsen.

Cargill
  • Cargill etablerte seg i Norge i 2015 med oppkjøpet av Ewos, en verdensledende produsent av fôr til laks.