Salgard ble for noen år skilt ut av Calanus, er selskap som driver fangst av krepsdyret raudåte. Gjennom utvikling av fangstutstyr i dette nye fiskeriet, hadde de utviklet en semilukket duk som viste seg å fungere godt også som luseskjørt.

Selskapet har ligget i en årelang konflikt mot et konsortium selskaper om gyldigheten av selskapets patent på duken som brukes. Etter flere rettssaker og millioner i advokatregninger, endte det med at patentet ble stående. Senere ble det en tilsvarende prosess i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), denne gang med staten som motpart. Også her vant Salgard - men staten anket.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har tidligere kommet fram til at KFIRs vedtak var ugyldig. Staten ved Regjeringsadvokaten valgte likevel å anke saken til Høyesterett, som nå enstemmig har avvist anken. Selskapet tilkjennes fulle saksomkostninger for alle rettsinstanser, som tillagt forsinkelsesrente utgjør circa 4 millioner kroner.

- Det er selvfølgelig tilfredsstillende at vi har vunnet frem i denne saken, men samtidig til frustrasjon at vi har hatt en betydelig ressursbruk som kunne vært spart med en annen behandling i forvaltningen. Vi håper med dette at saken er endelig lukket, og at vi kan konsentrere innsatsen på å utvikle virksomheten vår, sier administrerende direktør i Calanus, Gunnar Rørstad, i en pressemelding mandag.

Tromsø-selskapet Calanus driver med fremstilling og salg av helse- og ernæringsprodukter basert utnyttelse av det krepsdyret raudåte. Fisket etter raudåte er møtt med mye kritikk fra fiskerhold, mens forskerne påpeker at ressursen er enorm.