Selskapet hadde tirsdag trommet sammen til en pressekonferanse i Sortland sentrum, hvor det ble kjent at de har vedtatt å bygge et første fullskala industrielt pilotanlegg for bioraffinering av raudåte. Entreprenøren er allerede i gang med grunnarbeid på tomta, og fabrikken er ventet å stå ferdig i februar 2021.

170 millioner

Fabrikkprosjektet har en total investeringsramme på 170 millioner kroner, hvorav 65 millioner kroner skal finansieres med egenkapital. Det er inngått avtaler med DnB og Innovasjon Norge om samlet lånefinansiering av 105 millioner kroner. Hovedentrepriser for henholdsvis prosessanlegg og bygg er tildelt Skala AS og Total Bygg og Anlegg AS, melder Calanus i en pressemelding tirsdag.

Fabrikken vil ha en kapasitet på 7000 tonn råstoff.

FABRIKKEN: Pilotanlegget for bioraffinering av raudåte skal bygges i Sortland. Her en skisse av hvordan fabrikken er tenkt seende ut. Foto: Calanus AS

Øker produksjonen

Administrerende direktør Gunnar Rørstad i Calanus AS sier i meldingen at de tilfreds med at Nærings- og fiskeridepartementet har åpnet for kommersiell høsting av raudåte.

Administrerende direktør i Calanus AS, Gunnar Rørstad. Foto: Pressefoto

Tidligere i vår ble det klart at det lyses ut totalt ti raudåtetrål-tillatelser.

– Vi har fått bekreftet tilstrekkelig markedspotensial for våre unike helse- og ernæringsprodukter, både gjennom sterk kundevekst i Norge og betydelig interesse internasjonalt. For å kunne betjene eksisterende og fremtidige kunder på en god måte er det helt nødvendig å kunne øke vår produksjonskapasitet. Vi er derfor glade for å ha fått med oss solide regionalt forankrede investorer på å finansiere selskapets investeringer når vi nå går over i en mer industriell utviklingsfase, sier Rørstad.

Kosttilskudd og fôringrediens

Calanus AS er et biomarint industriselskap med 25 ansatte i Tromsø og Sortland, som produserer Omega-3-olje av raudåte. Selskapet som høster og driver med bioraffinering av raudåte, produserer foruten kosttilskudd til mennesker, også fôringrediens av raudåte til bruk i fôr til fisk og reker.

Raudåte
  • En hoppekreps som først og fremst finnes i Norskehavet i våre farvann.
  • Den finnes også i tilgrensende havområder og dype fjorder.
  • En sentral planktonorganisme i økosystemet Norskehavet.
  • Raudåta beiter på planteplankton, mens den selv er viktig som byttedyr for fiskelarver og voksen pelagisk fisk som sild og makrell.
  • Spesielt for norsk vårgytende sild utgjør den hovedføden.
    Kilde: Havforskningsinstituttet

Langsiktige avtaler

I pressemeldingen viser Calanus til at de vil inngå langsiktige avtaler med flere fartøyeiere om høsting og levering av råstoff.

– Vi søker å etterleve de høyeste miljøstandardene i alle deler av vår aktivitet og vi stiller et absolutt krav om at fartøyene vi samarbeider med deler denne ambisjonen. Vi er trygg på at norske fiskere har kompetanse til å opptre bærekraftig også når det gjelder høsting av raudåte, og har full tillit til at myndighetene vil forvalte ressursen på en minst like bærekraftig måte som for andre viltlevende marine ressurser i Norge, sier Rørstad.

RAUDÅTE: Hoppekrepsen raudåte er trolig den mest tallrike dyrearten på kloden. Foto: Universitetet i Tromsø