Rørstad og raudåteselskapet Calanus AS ble møtt med sterk kritikk