Trøndelag-selskapet C-Feed har sitt utspring i Sintef. Selskapet teller elleve ansatte, og har hovedkontor i Vanviken tvers over fjorden fra Trondheim. De har siden 2014 satset på oppdrett av levendefôr til blant annet rensefisk og torsk. Produktet er klekkeklare egg av copepoder, eller hoppekreps på norsk.

Mye har skjedd siden 2019

Planktonet hoppekreps har et større marked i utlandet enn hjemme, men nå er ting i ferd med å endre seg på hjemmebane.

Tore M. Remman er daglig leder i C-Feed.