Krykkjeplagen kan være historie i Berlevåg i Finnmark når neste hekkesesong kommer. For i høst skal det bygges «hotell» til de fredede fuglene, skriver iFinnmark.

Krykkjehotellet skal bygges på Vardnes, lengst mulig unna museumsbygningene ved sjøen. Dette har et enstemmig formannskap vedtatt.

Håpet er at et slikt byggverk skal føre til at fuglene bygger sine reir der i stedet for i sentrumsområdet.

Rådmann Jørgen Holten Jørgensen opplyser til avisen at Miljødirektoratet, gjennom Fylkesmannen i Troms og Finnmark, bidrar med inntil 110.000 kroner, noe som betyr rundt halve byggesummen.

Krykkjer som hekker i indre havn har ført til mange klager fra Berlevågs innbyggere. Krykkjene genererer mye støy, lukt og forurensning. Krykkjene produserer betydelige mengder avføring. Dette har helsemessige og estetiske konsekvenser, men medfører også fysiske skader på bygninger og biler.

Med krykkjehotellet håper man at de fredede, men lite ønskede, fuglene skal hekke der. Byggverket blir som en slags fiskehesje, ti meter lang og sju meter høy. Totalt blir det 320 hekkeplasser.