Kostholdsprogrammet Fiskesprell, som skal få barn og unge til å spise mer fisk, får til sammen 10,5 millioner kroner fra fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. Vi er veldig glade for at Nærings- og fiskeridepartementet ser hvilken rolle Fiskesprellprogrammet spiller i forbedring av barn og unges kosthold, sier markedsdirektør hos Norges sjømatråd, Camilla Beck Sætre.

Det er Norges sjømatråd som leder Fiskesprell via landsomfattende aktivitet i barnehager og skoler. Beck Sætre forteller at programmet bidrar til å utjevne sosiale ulikheter i kosthold, samtidig som det får barn til å like fisk.

Sjømatkonsumet i Norge har falt i mange år, og det er spesielt barn og unge som spiser altfor lite fisk i forhold til myndighetenes kostråd. Undersøkelsen Ungkost viser at norske 13-åringer spiser mer sjokolade og godteri enn fisk i løpet av en uke, og at sjømat utgjør en stadig mindre del av kostholdet. Dette er en trend vi må snu gjennom blant annet videreutvikling av Fiskesprell. Det er viktig at barn får smake ulike retter med fisk i ung alder, for da vil fisk bli en naturlig del av kostholdet når de selv etablerer sine spisevaner.