Senior prosjektleder Leif Grimsmo i Sintef Ocean skal snart ut på sitt fjerde tokt med «Birkeland» for å kartlegge mesopelagiske