Som fiskere flest, er også Fredriksen bekymret for hvilke konsekvenser