Bruk av frivillig utsendt AIS-signal kan fra 1. juli i år brukes som dokumentasjon for overtredelsesgebyr, opplyser Sjøfartsdirektoratet. Det melder Fiskarlaget på sine nettsider. Ved overtredelser av skipssikkerhetsloven som skjer etter 1. juli 2020, vil Sjøfartsdirektoratet kunne benytte frivillig utsendt AIS som