Forskere ved Nord universitet og Aberdeen universitet har forsket på den myteomspunnede brugden, verdens nest største fisk.

De har lyktes i å samle inn DNA fra 400 brugder. Dette har vært en forutsetning for å kunne følge hvor disse store fiskene svømmer for å finne mat.

– Ved å opprette et register over genetiske profiler har vi vært i stand til å indentifisere enkeltindivider av brugder når de ankommer sitt faste spisested. DNA-registeret er opprettet etter at forskere har samlet inn skinnprøver fra hudslim fra fisken over flere år, sier professor Leslie Robert Noble ved Nord universitet, i en pressemelding fra universitetet.

Arbeidet har vært et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra flere land. Mer enn 85 prosent av skinnprøvene fra brugdene ble tatt på viktige spisesteder i Nordøst-Atlanteren i løpet av sommermånedene.

Hele familier på vandring

– Nå vet vi at de beveger seg som en utvidet storfamilie på vandring etter mat. Dette i motsetning til den vanlige oppfatningen om haien som en ensom og uavhengig rovfisk. Det er også dette som gjør dem mer sårbare, sier Noble.

– Som familier er de mer utsatt enn om de var på næringsvandring som enkeltindivider, eksempelvis dersom hele familier skulle gå i garnet til fiskere og bli utsatt for utilsiktet fangst, forklarer han.

- Fisken har lav reproduksjonsrate, noe som også gjør dem ekstra utsatt ved bestandsinngrep, tilføyer han.

FORSKERTEAMET. Leslie Robert Noble, nr 2 fra venstre og Phd student, Isabel Wagner, omgitt av hennes veileder, Galice Guillaume Hoarau og ingeniør på Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Martina Kopp. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Truet art

Brugden kan observeres i norske fjorder, bl.a Saltenfjorden, på sensommeren. Da kommer de til våre breddegrader for å spise store mengder plankton.

– Vi har fulgt deres vandringer over flere år og ser at brugden oppfører seg omtrent som trekkfuglene. De kommer tilbake til de samme plassene år etter år for å spise plankton, og de kommer stort sett tilbake på samme dato som sist, forteller han.

Brugden står på rødlista over verdens truede arter.

Bestanden antas å være om lag 10.000 individer i Nordøst-Atlanteren. Brugden var kraftig overbeskattet for noen tiår siden, da leveren ble utnyttet kommersielt for utvinning av olje.

Brugden er en diger, fascinerende fisk som kan bli opptil 10 meter lang. Den kan dykke ned til 1000 meters dyp, heter det i pressemeldingen fra Nord universitet.