Brennhett tema på agendaen for trøndelagsfiskerne

Hvor går trønderne i et framtidig omorganisert Norges Fiskarlag? Det blir tema for diskusjon når fiskerne i Midt-Norge samles de neste dagene.

UTREDES: Den nye fiskeriregistreringen for et sammenslått Trøndelag legger ingen føringer i nordlig eller sørlig retning for trønderfiskerne. Men i fiskarlagssystemet utredes det nå framtdige løsninger for organisasjonstilknytningen.Illustrasjonsfoto: Jon Eirik Olsen
UTREDES: Den nye fiskeriregistreringen for et sammenslått Trøndelag legger ingen føringer i nordlig eller sørlig retning for trønderfiskerne. Men i fiskarlagssystemet utredes det nå framtdige løsninger for organisasjonstilknytningen.Illustrasjonsfoto: Jon Eirik Olsen
Publisert 19. November 2018, kl. 14.03Oppdatert 19. November 2018, kl. 14.03