Den skal være tidsbegrenset, skal kun brukes i egenproduksjon og det skal skje innenfor rammene av trafikklyssystemet. Ellers sier Stortinget lite