Avisa porten.no melder at Ola Braanaas selskap Firda Seafood Group vil gro tang og tare i Gulen. Selskapet har søkt fylkeskommunen om løyve til akvakultur av andre artar enn laks, aure og regnbogeaure. – Me ønskjer å bidra til kunnskapsutvikling av denne næringa og