Equinor leter etter rett utenfor Vannøya og Nord-Kvaløya i Troms. Dette er et område man tidligere har frarådet å bore i da det er svært fiskerikt, strandnært og rett ved et verneområde for korallrev.

Det skriver Nord24.

Gjøres det funn kan det bli inntekter i milliardklassen. Men størst sjanse er det imidlertid for at det ikke gjøres funn av olje her.

Denne letebrønnen er ekstra omstridt da den ligger innenfor et særlig sårbart område nær Eggakanten og omtrent 200 meter fra Sotbakken verneområde for koraller.

Tromsøflaket har verdifulle korallrev, beitende sjøfugl og store fiskebestander. Her samles yngel av sild, torsk og hyse, samt loddelarver.

Det har tidligere blitt frarådet boring i dette særlig verdifulle og sårbare kystområdet, skriver Nord24.