NB! Denne saken er Fiskeribladet felt i Pressens Faglige Utvalg for. Fellelsen gjelder punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling».

Les dommen her: Brudd i VVP 3.2/4.1

BANALT: Ola Kaldager var i mange år sjef for enheten E14 i Etteretningstjenesten. Han mener Per Sandberg opptrer banalt og naivt. Foto: Kjersti Binh Hegna

– Banalt og naivt

Han var med og bygget opp E14 fra 1995 og var sjef i mange år. Det er avdelingen som henter informasjon i krise- og konfliktområder som berører Norge, deriblant Iran.

– Det er nesten sånn at du ler av det og det tyder på sterkt redusert vurderingsevne. Det er så banalt og naivt, men samtidig er det alvorlig. PST må ha dette under oppsikt, ellers gjør de ikke jobben sin, mener Kaldager.

Han sier til Fiskeribladet at han er overrasket over at statsminister Erna Solberg tilsynelatende tar så lett på det som det ser ut til. Hun har full tillit til Sandberg fortsatt.

– Hadde dette vært en offiser, hadde han fått sikkerhetsklareringen inndratt. Man må ha en avtale med det landet en person kommer fra om registeravlesning, som for eksempel strafferegister og bøteregister. En slik avtale har ikke Norge med Iran, sier Kaldager som understreker at Iran bruker store ressurser på kilder i vestlige land for å overvåke dissidenter. 

Det er nesten sånn at du ler av det og det tyder på sterkt redusert vurderingsevne

Etterretningsekspert Ola Kaldager

Forutsetter hacking

En annen sikkerhetsekspert, Kjell Grandhagen, pensjonert generalløytnant og tidligere sjef for Etterretningen i Forsvaret, gikk hardt ut i NRK og sier at Sandberg har utsatt seg selv og andre for risiko. Han er overbevist om at fiskeriministerens mobil ble hacket på ferien i Iran.

ETTERRETNINGSSJEF: Kjell Grandhagen var generalløytnant og sjef for etterretningstjenesten og er nå pensjonert, men driver sikkerhetsrådsgiving. Foto: Mikaela Berg

– Han har vært naiv og utvist usedvanlig dårlig dømmekraft. Iran er ett av tre land som regnes som en sikkerhetstrussel både av PST og av e-tjenesten. Jeg vil forutsette at han er blitt hacket og på mobiltelefonen ligger det nok ganske mye informasjon som kontaktnett, mobilnumre, e-postadresser, kalendere, meldinger og hele hans aktivitet på nettet, sier Grandhagen.

Han har vært naiv og utvist usedvanlig dårlig dømmekraft

Kjell Grandhagen, pensjonert generalløytnant og tidligere sjef for e-tjenesten

– Hva med at han og den iranskfødte kjæresten nå bor sammen i en regjeringsleilighet og er omgitt av mange toppolitikere i samme boligblokk?

– Det vil jeg ikke mene noe om eller spekulere i. Det spørsmålet hører hjemme på Statsministerens kontor, sier Grandhagen til Fiskeribladet.

Ingen regler

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, som er nabo med Sandberg vil ikke si så mye.

– Jeg bor samme leilighetskompleks som Per Sandberg, bekrefter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, som vil ikke kommentere saken eller kommentere om han har sett de to sammen.

Frank Bakke-Jensen Foto: (Pressefoto)

– Regjeringssjefen står fritt til å utpeke hvem hun vil ha til statsråd. Det ligger en aksept for at disse personene ikke trenger en vurdering. Men statssekretærer og politiske rådgivere og byråkrater må alle sikkerhetsklares, sier informasjonssjef Tor Øvstedal i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Ett tema ved slike sikkerhetsklarereringer er dobbelt statsborgerskap. Norsk-iranske Bahareh Letnes skal ha dobbelt statsborgerskap.

– Dobbelt statsborgerskap er et tema ved sikkerhetsklarering på høyere nivå. Om Sandberg var en embetsmann ville det absolutt vært et tema, men han trenger ikke klareres. Det er selvfølgelig svært uheldig at statsråder ikke klareres. Med valgte stortingsrepresentanter er det annerledes, de er valgt av folket og ingen skal overbestemme tilliten til de valgte, sier en etterretningsekspert som vil være anonym.

– Kunne man mistet sikkerhetsklareringen i en slik sak som dette?

– Absolutt, sier sikkerhetseksperten.