– Når det er gode tider ønsker vi å dele en del av overskuddet med