- Koronasituasjonen er årsaken til tilbakegangen på eksporten til Kina, sier senioranalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets til Fiskeribladet. Han