Eva Torill Strand og Dagny Elisabeth Strand Bachmann tjener ennå gode penger på ”Stormfuglen”.

Ringnotbåten ”Stormfuglen” er en av de minste båtene i ringnotfamilien.

Den 42 meter lange båten har lenge vært god butikk for de to eierne. ”Stormfuglen” har kvoter som tilsvarer 317 basistonn. Disse tonnene brukes til å beregne kvotene og ett fartøy kan maksimalt ha 650 basistonn. Det betyr at ”Stormfuglen” har under 50 prosent av maksimalgrensa.

I fjor fisket Averøy-båten for 13,9 millioner kroner. Det var 1,1 millioner kroner mindre enn året før. ”Stormfuglen” har ikke kolmule og kan i år ”bare” fiske 350 tonn makrell. 3635 tonn NVG-sild og nesten 360 tonn nordsjøsild. 2005 var det beste året for ”Stormfuglen”. Da omsatte rederiet for 20 millioner kroner og tjente 5,4 millioner kroner på driften.

Partrederiet Stormfuglens Rederi DA


Tall i mill kr20072006Endring i %
Omsetning13,915-7,3
Driftsresultat1,41,37,7
Resultat før skatt2,11,816,7
Egenkapital18,518,40,5

Ifølge Fiskeridirektoratets register har ”Stormfuglen” fisket 2493 tonn av sildekvota nordpå og er også ferdig med sildekvota i sør. Og vel så det.

Til tross for at fiskeinntektene falt fra 2006 til 2007, økte overskuddet. Årsaken til det er at finansinntektene økte. Rederiet har 18,8 millioner kroner i banken og en samlet gjeld på bare tre millioner kroner, kortsiktig og langsiktig gjeld inkludert. Den langsiktige gjelda var på 169.648 kroner ved nyttårsskiftet. Det er lite sannsynlig at det finnes andre fiskeriselskap i Norge med samme balansesammensetning som Partrederiet Stormfuglens Rederi DA.

Båten er i regnskapet bokført til to millioner kroner. De 317 basistonnene rederiet disponerer er imidlertid verdt cirka 200 millioner kroner i et fritt salg.

I årsmeldingen skriver styret at de driver med ett mannskap. – Driftstida tillater også en fornuftig avvikling av ferier, heter det.

Det er 11 ansatte i rederiet.