Blålange gyter om forsommaren i eit område utanfor Mørekysten. Derfor rår havforskarane no frå seismikk i dette område i perioden 16. mai–15. juni. Det kjem fram i forskarane sine oppdatert råd om menneskeskapt støy i havet for 2020, melder Havforskningsinstituttet. Havforskingsinstituttet gir kvart