Stortinget har økt bevilgningene til fiskerihavner og farleder som ledd i tiltakene etter nedstengningen av landet som følge av korona-pandemien. Vedum sier dette er et tiltak som Senterpartiet har argumentert sterkt for, og