Den foreløpige statistikken på Fiskeridirektoratets nettsider viser at 20.028 oppdrettslaks rømte i løpet av 2020, mot nær 300.000 individer i 2019. Det ble rapportert