Sjøtjenesten til Fiskeridirektoratet har gjennomført redskapskontroll på strekningen mellom Tana og Magerøya siden 11. februar. Toktet resulterte i beslag og anmeldelse på syv av de ni kontrollene de gjennomførte. Totalt ble 42 ulovlige kongekrabbeteiner konfiskert, skriver iFinnmark.

I hovedsak var lovbruddene brudd på røktingsplikt og feil fluktåpninger.

– Det er blitt beslaglagt teiner som har stått i over en måned i havet. Noen har stått siden oktober. Så brudd på røktingsplikt er noe vi finner skjerpende. Et par av beslagene var også graverende, sier inspektør og toktleder Narve Leonhardsen til avisen.

Toktlederen på «Eir» opplyser at de har levert de beslaglagte teinene til politiet i Hammerfest, og det er nå opp til dem å avgjøre hva de gjør videre med disse beslagene.

Fiskeridirektoratet skal være tilstede i områdene det fiskes etter kongekrabbe i tiden som kommer.