Berfjord sier at han er helt imot en statlig kvotebank, og som