– Vil statsråden ta nødvendige initiativ for å bringe klarhet i årsaken til at det i løpet av de siste 11 årene har vært et betydelig og konsistent misforhold mellom volumet av rapportert landet og importert rund torsk i forhold til innenlands konsum og eksport av sjømat basert på torsk som råvare?

Sprikende tall

Spørsmålet ble sendt i skriftlig form fra KrFs fiskeripolitiske talsmann Steinar Reiten til fiskeriminister Per Sandberg sist fredag. Bakgrunnen er torsketallene bladet Norsk Fiskerinæring presenterte i sist utgave.