Norges Miljøvernforbund (NMF) går mot de gitte planene for havvind generelt, og for de tre utvalgte områdene spesielt, basert på en rekke tungtveiende samfunnsmessige og miljøfaglige grunner. I et høringssvar til Olje- og energidepartementet krever Miljøvernforbundet at de tre utvalgte områdene