Det er samarbeidsprosjektet Cod Cluster og leder Maiken Johnsen som nå ber om at det settes av 6.000 tonn torsk