Kartverket er på jakt etter deltagere til en brukerundersøkelse av de nye karttjenestene. De leter etter fiskere med brukererfaring på tjenestene.

Det skriver Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Kartverket ønsker å se på forbedringer av Etterretninger for sjøfarende (Efs) og farvannsbeskrivelsen Den norske los, for å se om det er nyttig å utvikle et tettere brukergrensesnitt mellom disse.

Samfunns- og brukerkontakt Omar Årsvoll Olsen i Kartverket sjødivisjon sier det med bakgrunn i de lanserte tjenestene er interessant for Kartverket å komme i kontakt med brukere av disse tjenestene.

Om du kan tenke deg å delta i undersøkelsen kan du sende din kontaktinfo til en av de disse to:

Bente Berggraf - Bente.Berggraf@kartverket.no

Anniken Puntervold - anniken.puntervold@kartverket.no