– Vi er ikke overrasket over at forskningen igjen får moderat uttelling på hvor mye lodde de finner på loddetoktene sine. Slik toktet er organisert og