Både pandemi og oljekrise danner bakteppe for brevet Maritimt Forum og Maritim Bransjeforening i Norsk Industri har sendt næringsministeren. I brevet ber bransjeorganisasjonene myndighetene om tiltak som kan gi ny giv i norsk verftsindustri. Det er særlig finansieringsordninger for bygging av nye fartøy og ombygging av