Henning Beltestad har den 19. november kjøpt 20.000 aksjer i Lerøy Seafood Group til en gjennomsnittskurs på 54,68 kroner per aksje. Det tilsvarer aksjer for over en million kroner.

Beholdningen etter denne transaksjonen er 20.000 aksjer i Lerøy Seafood Group.

Annichen Edvardsen har den 19. november kjøpt 1.000 aksjer i Lerøy Seafood Group til en gjennomsnittskurs på 54,00 kroner per aksje. Det tilsvarer aksjer for 54.000 kroner. Beholdningen etter denne transaksjonen er 2.200 aksjer i Lerøy Seafood Group.